Nowy wymiar elektronicznego podpisu

Formalności ograniczone do minimum.

Logowanie z aplikacją mobilną

Logowanie przy użyciu aplikacji mobilnej wymaga wcześniejszej aktywacji aplikacji w celu umożliwienia generowania jednorazowych kodów

Co to jest 6-cyfrowy kod?

Aktywacja aplikacji mobilnej
certyfikatem kwalifikowanym

Aby aktywować aplikację włóż do czytnika kartę kryptograficzną z ważnym certyfikatem kwalifikowanym i naciśnij przycisk.

Wygeneruj kod aktywacyjny

Generowanie kodu aktywacyjnego

Nie posiadasz ważnego
certyfikatu mSzafir

Aby zalogować się do portalu przejdź do sklepu
i kup certyfikat.

Kup certyfikat
Błąd pobrania znacznika czasu. Nieprawidłowy adres serwera znakowania czasem. Nieprawidłowy identyfikator znacznika czasu pod podpisem. Licznik haseł został wyczerpany. Certyfikat podpisujący nie jest ważny w weryfikowanym czasie {0} {1}. Nieprawidłowy podpis pod danymi w formacie CAdES. Nie można odczytać daty weryfikacji ze wskazanego znacznika czasu. Ważność certyfikatu skończyła się. {0}. Nie można pobrać listy CRL z serwera {0}. Skrót w znaczniku czasu różni się od skrótu pod danymi oznaczonymi czasem. Znacznik czasu nie został zweryfikowany poprawnie. Nie można zdekodować pola TSTInfo zawartego w znaczniku czasu. Znacznik czasu nie zawiera certyfikatu podpisującego. Certyfikat podpisującego niezgodny z certyfikatem w atrybutach podpisu. Brak referencji do danych i powiązania kryptograficznego z dokumentem. Niepoprawne hasło do klucza prywatnego. Nieprawidłowy podpis pod danymi w formacie XAdES. Skrót z wiadomości różni się od skrótu w podpisie. Certyfikat nie jest jeszcze ważny. {0}. Brak certyfikatu ze ścieżki certyfikacji w lokalnym magazynie certyfikatów. Certyfikat: {0}. Lista CRL niepoprawna kryptograficznie. Brak wskazania na dane podpisane. Nieprawidłowy czas generowania odpowiedzi OCSP. Odpowiedź OCSP nie zawiera statusu dla tego certyfikatu {0}. Nieprawidłowa struktura ProxyProperty - brak wartości "port". Błąd przetwarzania danych na serwerze (kod: {0}). Odpowiedź serwera: {1}. Nie wprowadzono hasła do klucza prywatnego. Nieprawidłowy skrót w obiekcie Reference w podpisie XML. Certyfikaty w elemencie SigningCertificate podpisu XAdES są nieprawidłowe. Certyfikat został unieważniony. {1} Przyczyna unieważnienia: {0}. Niepoprawna odpowiedź OCSP. Podpis nie zawiera atrybutu wskazującego na skrót z wiadomości. Nieprawidłowy identyfikator znacznika czasu pod podpisem. Brak certyfikatu CA dołączonego do podpisu. {0}. Czas odpowiedzi OCSP nie może być wcześniejszy niż czas weryfikacji. Nie można zdekodować znacznika czasu. Nieprawidłowe kodowanie certyfikatów w znaczniku czasu. Brak certyfikatu CA w lokalnym magazynie. DN: {0}. Nieprawidłowy status odpowiedzi OCSP. Błąd odczytu pliku PDF. Plik możę być zabezpieczony hasłem. Nieprawidłowa struktura ProxyProperty - brak wartości "host". Nieprawidłowe użycie klucza - wymagane: {0}. Certyfikat niepoprawny kryptograficznie. Nie można zdekodować pobranej listy CRL. Pobrane dane nie są w formacie X.509. Adres listy CRL: {0}. Pobrana lista CRL nie obowiązuje w czasie przyjętym jako czas weryfikacji podpisu. Czas przyjęty jako czas weryfikacji podpisu: {0} Czas obowiązywania pobranej listy CRL: Od {1} do {2}. Nie można pobrać znacznika czasu. Zawartość ContentInfo nie rozpoznana. Obiekt CAdES/TimeStamp nie zawiera certyfikatu podpisującego. Błąd weryfikacji odpowiedzi OCSP. Nieporawna odpowiedź BASIC OCSP. Nieprawidłowa struktura ProxyProperty - brak wartości "hasło". Nie można pobrać znacznika czasu. Nie można zdekodować znacznika czasu. Nie można zdekodować znacznika czasu. Certyfikat został unieważniony. {1} Przyczyna unieważnienia: {0}. Pobrana lista CRL nie obowiązuje w czasie przyjętym jako czas weryfikacji podpisu. Czas przyjęty jako czas weryfikacji podpisu: {0} Czas obowiązywania pobranej listy CRL: Od {1} do {2}. Pobrana lista CRL nie obowiązuje w czasie przyjętym jako czas weryfikacji podpisu. Czas przyjęty jako czas weryfikacji podpisu: {0} Czas obowiązywania pobranej listy CRL: Od {1} do {2}. Lista CRL niepoprawna kryptograficznie. Nie można zdekodować pobranej listy CRL. Pobrane dane nie są w formacie X.509. Adres listy CRL: {0}. Nie można zdekodować pobranej listy CRL. Pobrane dane nie są w formacie X.509. Adres listy CRL: {0}. Nie można pobrać listy CRL z serwera {0}. Brak certyfikatu ze ścieżki certyfikacji w lokalnym magazynie certyfikatów. Certyfikat: {0}. Brak certyfikatu ze ścieżki certyfikacji w lokalnym magazynie certyfikatów. Certyfikat: {0}. Certyfikat niepoprawny kryptograficznie. Nieprawidłowe użycie klucza - wymagane: {0}. Nieprawidłowe użycie klucza - wymagane: {0}. Certyfikat nie jest jeszcze ważny. {0}. Ważność certyfikatu skończyła się. {0}. Ważność certyfikatu skończyła się. {0}. Nie można odczytać daty weryfikacji ze wskazanego znacznika czasu. Nieprawidłowy identyfikator znacznika czasu pod podpisem. Nieprawidłowy identyfikator znacznika czasu pod podpisem. Nieprawidłowy podpis pod danymi w formacie CAdES. Nieprawidłowy podpis pod danymi w formacie CAdES. Podpis nie zawiera atrybutu wskazującego na skrót z wiadomości. Podpis nie zawiera atrybutu wskazującego na skrót z wiadomości. Certyfikat podpisującego niezgodny z certyfikatem w atrybutach podpisu. Certyfikat podpisującego niezgodny z certyfikatem w atrybutach podpisu. Skrót z wiadomości różni się od skrótu w podpisie. Skrót z wiadomości różni się od skrótu w podpisie. Certyfikaty w elemencie SigningCertificate podpisu XAdES są nieprawidłowe. Certyfikaty w elemencie SigningCertificate podpisu XAdES są nieprawidłowe. Nieprawidłowy podpis pod danymi w formacie XAdES. Nieprawidłowy podpis pod danymi w formacie XAdES. Nieprawidłowy skrót w obiekcie Reference w podpisie XML. Nieprawidłowy skrót w obiekcie Reference w podpisie XML. Certyfikat podpisujący nie jest ważny w weryfikowanym czasie {0} {1}. Certyfikat podpisujący nie jest ważny w weryfikowanym czasie {0} {1}. Brak certyfikatu CA w lokalnym magazynie. DN: {0}. Zawartość ContentInfo nie rozpoznana. Nieprawidłowy identyfikator znacznika czasu pod podpisem. Nieprawidłowe kodowanie certyfikatów w znaczniku czasu. Znacznik czasu nie został zweryfikowany poprawnie. Nieprawidłowy adres serwera znakowania czasem. Nie można pobrać znacznika czasu. Certyfikat został unieważniony. {1} Przyczyna unieważnienia: {0}. Lista CRL niepoprawna kryptograficznie. Nie można pobrać listy CRL z serwera {0}. Certyfikat niepoprawny kryptograficznie. Certyfikat nie jest jeszcze ważny. {0}. Nie można odczytać daty weryfikacji ze wskazanego znacznika czasu. Błąd: [***** Błąd Szafir SDK *****] Kod aktywacyjny ważny 3 minuty: Ładowanie komponentów Szafir SDK... Uruchamianie Szafir SDK... Nie udało się załadować SZAFIR SDK Autoryzacja certyfikatem kwalifikowanym ...